Wat is de WOZ-waarde?

Als je een eigen huis hebt, ontvang je van de gemeente ieder jaar de WOZ-waarde van je woning. Deze waarde is van belang voor het vaststellen van verschillende belastingen. Maar wat is dit precies en waarvoor kun je het gebruiken? Wij leggen het je uit.

Waardering Onroerende Zaken

De WOZ-waarde, de Waardering Onroerende Zaken, is de waarde van het stuk grond of het pand dat jouw eigendom is. De gemeente stelt deze waarde vast door een schatting te maken van de marktwaarde van het onroerend goed op 1 januari van het voorgaande jaar. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt en naar algemene gegevens van de woning zoals inhoud, oppervlakte en ligging.

Wanneer wordt de WOZ-waarde gebruikt?

Op basis van de WOZ-waarde van woning wordt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen bepaald, die jij moet betalen. Het gaat om de onroerendezaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing en de waterschapsbelasting.

De WOZ-waarde is ook van belang bij het bepalen van inkomstenbelasting. De Belastingdienst ziet een eigen woning namelijk als een bron van ‘inkomsten uit natura’. Daarom moet je bij de belastingaangifte een bedrag optellen bij je inkomen, het zogenaamd eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de WOZ-waarde. Ook speelt de WOZ-waarde een rol wanneer je een woning, pand of stuk grond krijgt of erft. De hoogte van de schenkbelasting of erfbelasting die je moet betalen, wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde.

Wat is de WOZ-waarde?

De voor- en nadelen van een hoge WOZ-waarde

Hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe meer je betaalt aan belastingen en heffingen. Maar een hogere WOZ-waarde kan ook voordelen hebben. Als de waarde van je woning is gestegen, kun je in aanmerking komen voor een lagere rente. Dat komt omdat het risico voor de geldverstrekker lager wordt. De topopslag op de rente kan vervallen. De WOZ-beschikking kun je gebruiken om aan te tonen dat je woning meer waard is geworden.
Wil je je hypotheek oversluiten of verhogen? In sommige gevallen hoef je dan geen uitgebreid taxatierapport aan te leveren om de waarde van je woning aan te tonen, maar accepteert de geldverstrekker de WOZ-beschikking.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kun je bezwaar maken. Dit dien je binnen 6 weken na dagtekening te doen. Op de website van jouw gemeente staat hoe je bezwaar kunt indienen.
Lukt dit niet om op tijd bezwaar te maken, bijvoorbeeld omdat je meer tijd nodig hebt op het bezwaar te onderbouwen? Dan kun je alvast een ‘pro forma bezwaarschrift’ indienen. Binnen door de gemeente vastgestelde periode moet je vervolgens het inhoudelijke bezwaarschrift indienen. Op de site van de Vereniging Eigen Huis vind je enkele voorbeeldbrieven.

WOZ-waarde en verkoopwaarde

De WOZ-waarde is niet hetzelfde als de verkoopwaarde van een woning. De WOZ-waarde is berekend met een computermodel. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken of er sprake is van achterstallig onderhoud of juist een luxe keuken of badkamer.
De WOZ-waarde van een woning kan door iedereen worden opgevraagd bij de gemeente, het Kadaster of via www.wozwaardeloket.nl. Daarmee kan de WOZ-waarde wel een rol spelen bij de aan- en verkoop van een woning.  

Maak een afspraak

Bij Hypotheek Visie vertellen we je graag meer over wat de WOZ-waarde nu precies is en hoe de verkoopwaarde van een huis hierdoor beïnvloed wordt. Maak voor advies over je persoonlijke situatie vrijblijvend een afspraak met een adviseur van Hypotheek Visie.

Maak een afspraak

Persoonlijk advies?

Maak vrijblijvende een afspraak met Hypotheek Visie bij jou in de buurt.