Belastingaangifte 2018: tips voor huizenbezitters

Doe aangifte in maart

Je kunt je belastingaangifte doen tot 1 mei 2019. Maar doe je dit voor 1 april 2019 dan biedt je dit wel extra voordeel. Je krijgt dan namelijk voor 1 juli 2019 bericht. Als je geld terugkrijgt van de Belastingdienst, dan ontvang je dit ook uiterlijk de eerste helft van juli op je rekening. Doe je pas na 1 april aangifte? Dan is de kans groter dat je pas na 1 juli bericht krijgt. Als je belasting moet bijbetalen, moet je bovendien rente betalen aan de Belastingdienst. Krijg je juist geld terug, dan vergoedt de fiscus geen rente meer.

Controleer de vooraf ingevulde gegevens

De Belastingdienst heeft al veel gegevens voor je ingevuld. Zoals je inkomen, de hypotheekrente die je betaald hebt in 2018, de WOZ-waarde van je woning en je spaarsaldo. Dit is makkelijk. Maar het is wel verstandig om te controleren of deze gegevens juist zijn. De belastingdienst heeft niet altijd de laatste gegevens. Als de gegevens niet kloppen, kun je dit zelf aanpassen. Is je WOZ-waarde niet ingevuld? Gebruik dan de WOZ-waarde uit de beschikking van je gemeente met als peildatum 1 januari 2017. Je hebt deze begin 2018 ontvangen.

Maximale hypotheekrenteaftrek omlaag

In 2013 zijn de regels van de hypotheekrenteaftrek aangepast. Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt de komende jaren verlaagd van 52% naar 37,05%. Je hoeft bij de belastingaangifte hier niets apart voor in te geven, maar je hebt hierdoor wel minder belastingvoordeel op de hypotheekrenteaftrek.

Kosten aftrekbaar aankoop woning

Als je in 2018 een woning hebt gekocht, mag je een aantal kosten eenmalig aftrekken van je belastbaar inkomen. Het gaat om de volgende kosten:

  • Advies- en bemiddelingskosten van een financieel adviseur
  • Taxatiekosten 
  • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • Kosten voor aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • Bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst, maar voor het tekenen van de hypotheekakte (bij aankoop nieuwbouwwoning).

Kosten aftrekbaar oversluiten hypotheek

Heb je in 2018 je hypotheek overgesloten? De kosten die je hebt gemaakt voor het oversluiten van je hypotheek mag je eenmalig opgeven bij je belastingaangifte van 2018. Dit zijn de volgende kosten:

  • Advies- en bemiddelingskosten van een financieel adviseur
  • Taxatiekosten
  • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • Kosten voor aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • Boeterente in verband met vervroegd aflossen

Als je deze kosten hebt meegefinancierd in je nieuwe hypotheek, mag je de rente die je betaalt over dat extra hypotheekbedrag niet van de belasting aftrekken.

Kapitaalverzekering eigen woning

Heb je een kapitaalverzekering of bankspaarrekening voor de eigen

woning? Om de uitkering van een kapitaalverzekering of bankspaarrekening onbelast te kunnen ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden was dat je ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies hebt betaald. Per 1 april 2017 is de minimale premiebetalingsduur (tijdklem) komen te vervallen. Is de uitkering niet hoger dan € 166.000 (partner € 332.000)? Dan kun je het bedrag voortaan op elk moment belastingvrij laten uitkeren. Je moet het geld wel gebruiken om je hypotheek mee af te lossen.

Tijdelijk twee huizen: hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek?

In principe mag je alleen de hypotheekrente die betrekking heeft op het huis waar je ook daadwerkelijk woont van de belasting aftrekken. Er is een uitzondering. Ben je verhuisd naar een nieuw huis, maar heb je je oude huis nog niet verkocht? Dan heb je tijdelijk twee huizen en dus ook twee hypotheken. Je mag dan ook de hypotheekrente van je oude hypotheek van de belasting aftrekken voor een periode van maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin je de woning hebt verlaten. Voorwaarde is wel dat je oude woning te koop staat en in die tijd niet wordt verhuurd. Of staat juist je nieuwe woning leeg of is je nieuwe woning nog in aanbouw? Ook dan kun je tijdelijk de rente van beide huizen aftrekken. Het moet redelijkerwijs te verwachten zijn dat je in een van de volgende 3 kalenderjaren in de nieuwe woning gaat wonen.

Rente over restschuld aftrekbaar

Heb je je vorige woning tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 met verlies verkocht? En heb je een bedrag moeten lenen om deze restschuld terug te betalen? Dan mag je de rente over deze lening maximaal 15 jaar van de belasting aftrekken.

Lineaire of annuïteitenhypotheek? Pas je voorlopige teruggave aan

Als je een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek hebt, los je iedere maand een stukje van je hypotheek af. Hierdoor betaal je ieder jaar steeds wat minder hypotheekrente. En is dus het bedrag dat je af kunt trekken van de belasting ook ieder jaar wat lager. Heb je een voorlopige teruggave aangevraagd? Check dan of de hypotheekrente die je daarbij hebt opgegeven niet te hoog is. Anders loop je het risico dat je later juist een bedrag moet terugbetalen aan de belastingdienst. Je voorlopige aanslag wijzig je via de website van de Belastingdienst.

Heb je je belastingaangifte al verstuurd, maar heb je een foutje gemaakt of wil je gegevens wijzigen? Dan kun je dit nog corrigeren zolang de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. Je moet de aangifte altijd wijzigen in Mijn Belastingdienst.

Hulp van een financieel adviseur

Er zijn zoals je kunt lezen heel veel verschillende situaties waar weer andere regels op van toepassing zijn. Een financieel adviseur kan je helpen bij het doen van de belastingaangifte. Hij weet precies wat er voor jouw situatie rondom je woning van belang is. Maak een afspraak >