Blog: Mantelzorg

Er zijn problemen in de zorg. Er zijn onvoldoende mensen en middelen beschikbaar voor het verlenen van de juiste zorg aan ouderen. Daarnaast gaan het aantal mantelzorgers de komende 20 jaar halveren als gevolg van de versnelde vergrijzing.

Dit zorgt ervoor dat meer mensen gaan nadenken over de mogelijkheden om zelf zorg te gaan verlenen aan (schoon)ouders en deze in huis te nemen. Hierbij lopen zij tegen veel belemmeringen aan en soms ontstaan hierdoor zelfs financiële problemen. Het verlenen van zorg kan een tijdrovende taak zijn waardoor iemand genoodzaakt kan zijn minder te gaan werken en dus een lager inkomen zal hebben. Maar ook de aanpassingen in huis kunnen aardig in de kosten lopen vanwege de eigen bijdragen.

Onlangs sprak ik klanten die ook de wens hebben de ouders in huis te nemen mocht dat nodig zijn. Bij

hun zoektocht naar een nieuwe woning houden zij hier ook rekening mee, zodat de woning al geschikt is en zij een deel kunnen gaan verhuren aan de ouders. Voor het (deels) verhuren van de woning is echter wel toestemming nodig van een bank. Helaas blijkt dat veel banken hier nog geen beleid voor hebben en vooraf geen uitspraken kunnen doen of zij wel akkoord gaan met gedeeltelijke verhuur.

Gelukkig zien deze klanten wel andere mogelijkheden om de ouders te kunnen helpen en hebben zij binnen hun financiële situatie ook de ruimte voor extra voorzieningen. En mocht het nodig zijn de ouders toch in huis te nemen dan hopen wij op een soepele medewerking van de bank waar zij nu zitten.

Els van Setten is Online Financieel Adviseur bij Hypotheek Visie en vertelt in haar blogs over haar werk als financieel adviseur.