Blog: Zelfstandig en toch goed verzekerd

Bij iedere opdracht kan er iets mis gaan waaraan je zelf amper schuldig bent, maar waarvoor je toch aansprakelijk wordt gesteld. Omdat een ongeluk vaak in een klein hoekje zit, kun je daarom niet zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering. Sommige opdrachtgevers eisen zelfs dat je zo’n verzekering hebt. Dus, als je die nog niet hebt: zorg er zo snel mogelijk voor. Je adviseur helpt je graag. Daarnaast zijn er de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid of zelfs overlijden. Kortdurende ziekte kan hopelijk wel worden opgevangen door een buffer die je zelf hebt opgebouwd. Maar als je langer dan een maand ziek bent, wordt dat al wat moeilijker. Een manier om je daarvoor te verzekeren is om met vak- of regiogenoten een broodfonds op te richten (www.broodfonds.nl), maar de dekking daarvan stopt na 2 jaar ziekte. Dus als je echt arbeidsongeschikt wordt, heb je alsnog een probleem. Daarbij komt dat, als je minder kans op arbeidsongeschiktheid hebt, een broodfonds relatief duur kan zijn.

In dat geval is het misschien wenselijker om een normale verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten, waarbij de eigen risicoperiode (wachttijd) wordt afgestemd op de eigen financiële buffers. Dan moet niet vergeten worden dat een deel van die buffers ongetwijfeld ook bedoeld zal zijn voor de oudere dag. Bij de keuze of, en hoeveel, er verzekerd

moet worden kan je Hypotheek Visie adviseur prima helpen. Maar mogelijk heeft deze ook ideeën hoe de oudedagsvoorziening het beste kan worden gerealiseerd. De adviseur zal dan natuurlijk ook kijken naar financiële verplichtingen, bijvoorbeeld door bedrijfsleningen, maar uiteraard ook een eventuele hypotheek.

Als er sprake is van leningen is het ergste risico, ook voor een zelfstandige, dat van overlijden. Dat kan als gevolg van een ernstige ziekte, maar ook door een ongeval. De geldgever verlangt lang niet altijd een verzekering tegen dit overlijdensrisico, want die redeneert bijvoorbeeld dat de woning dan wel verkocht kan worden. Maar als er sprake is van een achterblijvende partner en/of nog jonge kinderen is dat natuurlijk een slecht vooruitzicht. Zeker als de gezinsomstandigheden zijn gewijzigd, is het zeer gewenst om de noodzaak van zo’n verzekering (weer) eens te bekijken. Het is dan verstandig je adviseur met enige regelmaat daarbij te betrekken.

Jan Donselaar
Zelfstandig financieel productontwikkelaar

Els van Setten - Online financieel adviseur: Jan Donselaar is al 25 jaar zelfstandig financieel productontwikkelaar en heeft al heel wat nuttige verzekeringsproducten mogen ontwikkelen. Waaronder ook verzekeringen die de gevolgen van bovengenoemde risico’s kunnen opvangen.