De visie van Hypotheek Visie: de verplichte annuïteitenhypotheek

Op dit moment is het aandeel annuïteitenhypotheken slechts een klein aandeel van alle nieuwe hypotheken. Ongeveer 68% van de nieuwe hypotheken bestaat uit bankspaarhypotheken.

Bij de annuïteitenhypotheek wordt direct afgelost op de hypotheek. Bij de bankspaarhypotheek wordt het af te lossen bedrag gestort op een speciale bankrekening. Deze bankrekening dient ervoor om uiteindelijk de hypotheek af te lossen. Wanneer het aflossen en het sparen van deze beide hypotheekproducten op een goede manier met elkaar worden vergeleken is duidelijk dat gedurende de looptijd van de hypotheek de aflossing precies gelijk is aan het gespaarde bedrag op de bankspaarrekening.


De restant hypotheekschuld is bij beide hypotheekvormen gelijk. Bij de annuïteitenhypotheek neemt

de schuld af door verplichte aflossing. Bij de bankspaarhypotheek is de hoogte van de spaarrekening gelijk aan het hypotheekbedrag. 


Voor beide hypotheekproducten geldt dat er niets verandert aan de schuldpositie van de consument. De verplichte aflossing van de hypotheek bij de annuïteitenhypotheek betekent voor de individuele consument wel dat het vermogen “in de stenen” zit. Heeft de consument zijn vermogen nodig in het geval van overlijden, langdurige werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid, bij echtscheiding, of bij een flexibele pensionering dan wordt dit lastig. 

De visie van Hypotheek Visie
Individualisering en flexibilisering betekent dat de consument verantwoordelijk is voor zijn eigen financiële plan. Maar dan moet de consument ook voldoende middelen en instrumenten hebben om in te kunnen springen op veranderende omstandigheden. Alleen keuze uit een annuïteitenhypotheek beperkt zijn mogelijkheden.