Toenemende spanning op de woningmarkt

Veel hypotheekaanvragen, maar daling aantal verkochte woningen
Gedurende het eerste kwartaal van 2018 zijn er ongeveer 100.000 hypotheekaanvragen gedaan. Normaal ligt dit aantal rond de 95.000 per kwartaal. Deze toename komt echter niet door het aantal verkochte woningen. Want verhuizen is door de krapte op de woningmarkt en dan vooral in de grote steden soms lastig geworden.

Het aantal gestegen hypotheekaanvragen komt door een toename in het aantal oversluitingen en verhogingen van hypotheken. Door het oversluiten van de hypotheek kunnen de maandlasten lager worden en kun je betere hypotheekvoorwaarden krijgen. Daarnaast is er momenteel vooral een groei in tweede hypotheken en onderhandse verhogingen voor aanpassingen aan de woning. Men gaat verbouwen, omdat verhuizen vaak niet mogelijk is.

Sterkste stijging woningprijzen in zeventien jaar
Doordat het aantal woningen dat te koop staat afneemt treedt de welbekende marktwerking in gang waardoor huizenprijzen stijgen. Men moet steeds sneller beslissen of men een huis wil kopen en moet steeds vaker hoger bieden. De prijzen stijgen het sterkst in de hogere prijssegmenten. Daar zijn vooral doorstromers actief. Dankzij het prijsherstel is steeds vaker sprake van overwaarde en zijn de mogelijkheden om te verhuizen voor deze groep beter.

Betaalbaarheid
Gelukkig blijft volgens de verwachtingen de hypotheekrente voorlopig laag waardoor het nog enigszins betaalbaar blijft om een huis te kopen. Daarnaast speelt mee dat de hypotheekregels

begin dit jaar verder zijn aangescherpt. Kopers mogen maximaal 100% lenen van de waarde van de woning. Er komen echter nog ongeveer 5% aan kosten bij die men met eigen geld moet betalen. Vooral voor jonge starters die nog weinig hebben kunnen sparen is dit lastig.

Vertrouwen
Het vertrouwen in de woningmarkt is door de marktomstandigheden in het eerste kwartaal van 2018 verder gedaald. Vooral onder starters is veel ongenoegen over de markt. Koopwoningen zijn voor hen simpelweg te duur of niet beschikbaar vanwege het woningtekort.

Gebrek aan aanbod
Er staan momenteel te weinig huizen in de verkoop om te voldoen aan de vraag en om het huizenprijsniveau te laten dalen. Er worden momenteel wel veel nieuwbouwwoningen gebouwd, maar alsnog zijn dit er te weinig om in de vraag te voorzien. Projectontwikkelaars richten zich echter vooral op nieuwbouwwoningen voor doorstromers in de hogere prijssegmenten.

Andere mogelijkheden
Enkele positieve ontwikkelingen in de markt zijn dat ZZP’ers steeds eenvoudiger een hypotheek kunnen krijgen bij de geldverstrekkers. Dit is af te lezen van de stijging in het aantal aangevraagde hypotheken voor zzp’ers. Daarnaast hechten steeds meer banken belang aan duurzaamheid. Momenteel kun je tot maximaal 6% van de woningwaarde meer lenen voor energiebesparende maatregelen. Hierdoor kun je de energielasten sterk verlagen, je wooncomfort verhogen en het klimaat verbeteren.

Bron: CBS, Kadaster, ING, ABN AMRO