Verlaging hypotheekrenteaftrek heeft vrijwel alleen invloed op topinkomens

Verlaging hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrente die je betaalt mag je onder voorwaarden deels van de inkomstenbelasting aftrekken. Dit kan je een leuk bedrag schelen per jaar. Dit noemen we hypotheekrenteaftrek. Hoeveel je precies terug krijgt, is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Val je in een lage belastingschijf dan betaal je weinig belasting en krijg je door de hypotheekrenteaftrek ook weinig terug. Val je in een hoge belastingschijf dan betaal je veel belasting, maar krijg je door de hypotheekrenteaftrek ook weer veel terug. De verhouding voor deze laatste doelgroep wordt echter anders. Mensen met een inkomen boven de ca 70.000 euro betalen vanaf 2023 belasting volgens de hoogste belastingschijf (49,5%), maar krijgen een hypotheekrenteaftrek volgens de lage belastingschijf (36,9%).

  Verlaging Maximale
Hypotheekrenteaftrek
2017 - 0,5% 50%
2018 - 0,5% 49,5%
2019 - 0,5% 49%
2020 - 3% 46%
2021 - 3% 43%
2022 - 3% 40%
2023 - 3% 36,9%

        Compensatie
Ter compensatie van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt het eigenwoningforfait verlaagd. Het eigenwoningforfait is een percentage dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je dus inkomstenbelasting betaalt. Het eigenwoningforfait is nu meestal 0,75% van de WOZ-waarde van je woning. Dit percentage wordt verlaagd naar 0,6%. Hierdoor hoef je dus minder inkomstenbelasting te betalen.

Voorbeeld
Aan de hand van een voorbeeld voor iemand in de hogere inkomensklasse zie je wat het effect is van de maatregelen. Voor iemand met een salaris onder de ca 70.000 euro is het vrijwel niet van invloed.

Waarde woning: € 300.000, Inkomen: volgens de hoogste belastingschijf (ca € 70.000), 
hypotheekrente: € 9.000 

  Belastingteruggave bij afbouw 0,5%, 
eigenwoningforfait 0,75%
Belastingteruggave bij afbouw 3%, 
eigenwoningforfait 0,60%
2018 € 3285 X
2019 € 3240 X
2020 € 3195 € 3204
2021 € 3150 € 2934
2022 € 3105 € 2664
2023 € 3060 € 2394