Groei- en stimulansmodel Hypotheek Visie

In goed overleg met de franchisenemers heeft Hypotheek Visie met ingang van 1 januari 2015 een aanvulling op haar franchisemodel geïntroduceerd. Het nieuwe (verdien)model kent een aantal financiële prikkels voor zowel aangesloten ondernemers als nieuwe ondernemers waarbij het uitgangspunt is dat de advieskwaliteit voor de klant goed moet zijn.

Basis goed kwalitatief advies

De aanvulling op het franchisemodel van Hypotheek Visie heeft als basis een kwalitatief goed advies voor de consument. De aangesloten franchisenemers die een aanwijsbaar goed resultaat van deze kwaliteit behalen, kunnen profiteren van aantrekkelijke ondernemersprikkels.

Kwaliteit wordt beloond

De bestaande franchisenemers hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met de systematiek van werken van Hypotheek Visie ten aanzien van kwaliteit en krijgen nu een financiële beloning voor hun inspanningen als ondernemer. Ze krijgen deze beloning wanneer ze aantoonbaar een boven gemiddelde kwaliteit leveren ten aanzien van het advies aan de klant. Anton Vanden Bol, algemeen directeur van Hypotheek Visie: “Wij willen kwaliteit belonen en op deze manier creëren we ook financieel de mogelijkheid voor de aangesloten franchisenemers dat ze kunnen blijven investeren in de kwaliteit van de dienstverlening”.

Aantrekkelijk voor nieuwe franchisenemers

Ook voor nieuwe franchisenemers geldt dat men direct financieel kan profiteren van bepaalde ondernemersprikkels indien men voldoet aan de advieskwaliteit. Anton Vanden Bol: “Wij zijn ervan overtuigd dat er bestaande adviseurs en ondernemers in de markt zijn, die intrinsiek dezelfde kwaliteitsdoelstellingen nastreven. Ons aangepaste franchisemodel maakt het voor die ondernemers aantrekkelijk om zich aan te sluiten bij Hypotheek Visie. De aanvulling op het franchisemodel zorgt voor een uitermate concurrerende propositie”.

Sinds het invoeren van de Wft maakt Hypotheek Visie intern gebruik van een uniek systeem om de advieskwaliteit inhoudelijk te meten. Een goed, reproduceerbaar (Wft-proof) advies voor de klant is het minimale uitgangspunt voor alle adviezen die worden uitgebracht aan klanten. Om te borgen dat de adviezen van Hypotheek Visie hieraan voldoen, worden periodiek kwalitatieve metingen uitgevoerd. Indien de franchisenemers een bovengemiddeld resultaat behalen komen zij in aanmerking voor een sterk verminderde afdracht over hun omzet. Vanden Bol: “We investeren op deze manier allebei in de ontwikkeling van een kwalitatief sterke adviesformule. Het leveren van kwaliteit kost geld. Maar als je ervan overtuigd bent dat er ook in de toekomst een consumentenmarkt is voor een bovengemiddelde advieskwaliteit dan is dit een investering in de toekomst”.

Heb je interesse om een vestiging van Hypotheek Visie te starten? Lees dan meer over franchisenemer worden.