Reservepotje voor groot onderhoud voor VvE's

Reservepotje
Vanaf 1 januari 2018 zijn VvE's verplicht om een minimale reservering te doen voor groot onderhoud in een reservefonds. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Maar ook isolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen vallen hieronder. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij genoeg sparen in het reservefonds. Door middel van een Meerjaren Onderhoudsplan of een minimale reservering per jaar ter hoogte van 0,5% van de herbouwwaarde

van het gebouw zorg je er samen voor dat je genoeg achter de hand hebt voor belangrijk onderhoud. 

Te weinig gespaard
Het reservefonds voor groot onderhoud is al vanaf 2008 verplicht, maar wordt niet altijd gedaan omdat er geen minimumbedrag is vastgesteld. Daardoor sparen vele VvE's niet of te weinig. Zodra er onderhoud nodig is blijkt dat er vaak onvoldoende geld in kas is. Vanaf 1 januari worden jaarbestuurders van de VvE aansprakelijk gesteld voor als er niet voldoende budget aanwezig is in het reservefonds.