Privacy statement

Jouw privacy is van groot belang voor Hypotheek Visie. Graag informeren wij jou via ons Privacy Beleid over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?

Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Hypotheek Visie te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij jou niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot jouw identiteit herleidbaar zijn. Jouw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van je acces provider of je bedrijfsnetwerk. Wij maken gebruik van cookies (kleine files die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op je harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer je een website gebruikt). Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je vrijwillig jouw gegevens verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?

Indien je ons jouw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om de door jou gestelde vragen te beantwoorden of aangevraagde informatie te versturen. Als je wilt weten welke gegevens over je zijn vastgelegd, dan kun je contact opnemen met ons via communicatie@hypotheekvisie.nl. Indien in de toekomst binnen Hypotheek Visie een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij je persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen jouw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij jouw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Hyperlinks

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, het privacy beleid van deze derde partijen, en niet die van Hypotheek Visie, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Beveiliging

Aangezien de online verstrekking van jouw persoonsgegevens aan Hypotheek Visie puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met Hypotheek Visie en het gebruik van de website verwijzen wij je naar onze Disclaimer.

Wijzigingen

Hypotheek Visie behoudt zich het recht voor dit Privacy Beleid aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal het aangepaste Privacy Beleid op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en updates

Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te zenden naar info@hypotheekvisie.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

De database met persoongegevens (persoonsregistratie) van Hypotheek Visie is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M 104 80 66.