Renteverwachting

Hoe ontwikkelt de hypotheekrente zich de komende tijd? Gaat deze dalen, stijgen of blijft deze gelijk? 

Renteverwachting 13 juni 2017

Korte rente = gelijkblijvend
Lange rente = gelijkblijvend

Korte rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes zoals de Euribor. Deze liggen al geruime onder de 0%. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB doet dit om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Het lijkt te werken. De groei en de inflatie zijn de afgelopen kwartalen allebei aangetrokken. Begin deze maand zei ECB-president Draghi, in de persconferentie die volgde op het rentebesluit, dat de risico’s ten aanzien van de groeivooruitzichten nu in min of meer evenwicht zijn. Eerder hadden de negatieve risico’s nog de overhand.

Toch betekent dit niet dat de ECB het beleid snel gaat normaliseren en de rente zal verhogen. De stijging van de inflatie komt grotendeels door de gestegen olieprijs. Exclusief de energieprijzen is de inflatie volgens de ECB nogsteeds te laag. Verder is de ECB niet overtuigd dat het economisch herstel al op eigen benen kan staan, dus zonder de hulp van het ruime monetaire beleid. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven voorlopig op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Lange rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rente op staatsleningen. Door optimistischere signalen over de Europese economie en de belofte van Trump om de Amerikaanse economie aan te jagen stegen de kapitaalmarktrentes begin dit jaar. Van rond de 0% vorig jaar krabbelde de Nederlandse 10-jaarsrente op naar 0,6%. In reactie hierop zijn de (middel)lange hypotheekrentes, met een vertraging, ook iets omhoog gegaan.

De afgelopen weken is de kapitaalmarkrente weer wat gedaald. De verwachtingen ten aanzien van Trump’s plannen zijn wat getemperd. Spanningen tussen Noord-Korea en de VS kunnen ook een rol spelen. Daarnaast koopt de ECB maandelijks voor miljarden aan obligaties op om de rentes te drukken en is nog geen enkele hint geweest wanneer dit stopt of wordt afgebouwd.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen maanden per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de hypotheektarieven de komende weken op de huidige lage niveaus blijven.

Bron: ING

Benieuwd naar de huidige rentestanden? Vergelijk de hypotheekrente.

Hypotheek Visie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in dit bericht.

Afspraak maken

Wil je meer weten over de jouw persoonlijke mogelijkheden voor het kopen van een huis? Laat een adviseur je situatie berekenen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Maak een afspraak met hypotheekadviseur van Hypotheek Visie.

Maak een afspraak

Ook interessant om te lezen

Persoonlijk advies?

Maak vrijblijvend een afspraak met Hypotheek Visie bij jou in de buurt.