Renteverwachting

Hoe ontwikkelt de hypotheekrente zich de komende tijd? Gaat deze dalen, stijgen of blijft deze gelijk? 

Renteverwachting 18 oktober 2017

Korte rente: gelijkblijvend
Lange rente: licht stijgend

Korte rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes zoals de Euribor. Deze liggen al heel lang onder de 0%. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. De beleidsrente (refi) van de ECB al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Het lijkt te werken. In het tweede kwartaal is de economie met een behoorlijk tempo gegroeid. De inflatie is ook hoger dan een tijd terug. De ECB mikt echter op een niveau van dicht tegen de 2% aan en daar is de inflatie nog niet.

Al met al blijft de ECB voorzichtig en gaat de centrale bank voorlopig door met het stimuleren van de economie. Een eerste renteverhoging komt waarschijnlijk pas in 2019. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven de komende kwartalen op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Lange rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rentes op staatsleningen. De afgelopen maanden waren deze kapitaalmarktrentes relatief stabiel, waarbij de 10-jaarsrente rond de 0,5% bewoog. Vooruitkijkend ziet het ING Economisch Bureau de kapitaalmarktrentes geleidelijk stijgen. Op financiële markten groeit het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft.

Op dit moment koopt de ECB nog maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties op om de rentes te drukken. In december loopt dit opkoopprogramma af. De verwachting is dat het programma wordt verlengd, maar dat het totale aankoopbedrag van 60 miljard euro wel (fors) wordt afgebouwd. ECB-president Draghi heeft gezegd dat in oktober, tijdens de volgende ECB-bijeenkomst, helderheid komt over de koers van de ECB in 2018.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven de komende maanden vanaf de huidige, lage niveaus licht gaan oplopen.

Bron: ING

Benieuwd naar de huidige rentestanden? Vergelijk de hypotheekrente >

Hypotheek Visie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in dit bericht.

Afspraak maken

Wil je meer weten over de jouw persoonlijke mogelijkheden voor het kopen van een huis? Laat een adviseur je situatie berekenen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Maak een afspraak met hypotheekadviseur van Hypotheek Visie.

Maak een afspraak

Persoonlijk advies?

Maak vrijblijvend een afspraak met Hypotheek Visie bij jou in de buurt.