Renteverwachting

Hoe ontwikkelt de hypotheekrente zich de komende tijd? Gaat deze dalen, stijgen of blijft deze gelijk? 

Renteverwachting 19 maart 2019

Korte rente: gelijkblijvend
Lange rente: gelijkblijvend

Renteverwachting hypotheek

Korte rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0%.

Begin maart heeft de ECB laten blijken dat de rente in 2019 nog niet wordt verhoogd. De inflatie blijft namelijk maar lager dan waar de ECB op mikt (2%). Daarnaast maakt de bank zich vanwege een mogelijke ‘no-deal’-brexit, tragere groei in China, de verzwakkende Europese auto-industrie en een handelsoorlog meer zorgen over de groeivooruitzichten. Een recessie verwacht de ECB overigens niet. Daarvoor is de binnenlandse vraag van Europese consumenten – geholpen door de krappe arbeidsmarkt en hogere loongroei – te sterk.

Voor nu wacht de ECB dus liever af. Hiermee zullen de Euribortarieven ook voorlopig op de huidige, lage niveaus blijven.

Lange rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Deze rentes zijn de afgelopen maanden gedaald. Beleggers maken zich zoal zorgen over de brexit, de Chinese economie en een handelsoorlog. Dat de ECB begin maart aangaf nog langer te willen wachten met het verhogen van de rente stelde beleggers niet gerust. Ook kondigde de ECB eerder dan verwacht een nieuw programma van leningen aan banken (LTRO’s) aan. Dit om tegemoet te komen aan de grote financieringsvraag van bijvoorbeeld Italiaanse banken. Tegen de achtergrond van tragere economische groei is het de verwachting dat de kapitaalmarktrentes de komende tijd laag blijven.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Na een stijging eind 2018 zijn deze renteopslagen weer wat gedaald.

Uitgaande van deze marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven op de korte termijn nabij de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Bron: ING

Benieuwd naar de huidige rentestanden? Vergelijk de hypotheekrente >

Hypotheek Visie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in dit bericht.

Afspraak maken

Wil je meer weten over de jouw persoonlijke mogelijkheden voor het kopen van een huis? Laat een adviseur je situatie berekenen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Maak een afspraak met hypotheekadviseur van Hypotheek Visie.

Maak een afspraak

Persoonlijk advies?

Maak vrijblijvend een afspraak met Hypotheek Visie bij jou in de buurt.