Renteverwachting

Hoe ontwikkelt de hypotheekrente zich de komende tijd? Gaat deze dalen, stijgen of blijft deze gelijk? 

Renteverwachting 9 januari 2018

Korte rente: gelijkblijvend
Lange rente: gelijkblijvend

Korte rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. De ECB haar beleidsrente (refi) al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Dat lijkt te werken. De economie herstelt inmiddels met een behoorlijk tempo en de inflatie is ook hoger dan een tijd terug. De ECB mikt echter op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat niveau is nog niet in zicht. Ook gelooft de ECB niet dat de economie al op eigen benen kan staan en dus gaat de centrale bank voorlopig door met het stimulerende beleid. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven de komende kwartalen op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

 

Hypotheekrente verwachting - renteverwachting

Lange rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Tot eind 2016 daalde de rente op 10-jaars staatsleningen en ging de hypotheekrente in het kielzog mee omlaag naar historisch lage niveaus. Sindsdien is de kapitaalmarktrente wat opgekrabbeld en lijkt de hypotheekrente ook voorbij het dal. Op de korte termijn kan de rente best af en toe even dalen – zoals we bijvoorbeeld afgelopen december zagen – maar de trend lijkt geleidelijk opwaarts.

Op financiële markten groeit langzaam het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft. Als de economie zo stevig blijft groeien, zal de ECB op een gegeven willen stoppen met het stimuleren van groei en inflatie. Dat zal niet plots gebeuren. De ECB koopt maandelijks obligaties op om de kapitaalmarktrentes te drukken. Het opkoopbedrag wordt stapsgewijs verlaagd. In 2018 koopt de ECB voor maximaal 30 miljard euro per maand op. Dat is een halvering ten opzichte van 2017. De komende maanden bekijkt de ECB of het bedrag na september 2018 verder kan worden verlaagd.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven de komende weken op de huidige, lage niveaus blijven. Later in 2018 kunnen de kapitaalmarkt- en hypotheekrentes geleidelijk verder gaan oplopen.

Bron: ING

Benieuwd naar de huidige rentestanden? Vergelijk de hypotheekrente >

Hypotheek Visie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in dit bericht.

Afspraak maken

Wil je meer weten over de jouw persoonlijke mogelijkheden voor het kopen van een huis? Laat een adviseur je situatie berekenen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Maak een afspraak met hypotheekadviseur van Hypotheek Visie.

Maak een afspraak

Persoonlijk advies?

Maak vrijblijvend een afspraak met Hypotheek Visie bij jou in de buurt.