Hypotheek Visie nieuws

Lees de laatste marktontwikkelingen en onze Hypotheek Visie Blogs over diverse onderwerpen rondom een huis kopen en een hypotheek.

Prinsjesdag: de plannen voor 2022

Inkomensbelasting

 • Het percentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt in 2022 van 37,35% naar 37,07%. Over je inkomen tot € 69.398 betaal je dan minder belasting. Je houdt netto dus meer over.
 • Het toptarief blijft in 2022 nog 49,5% vanaf € 69.398. Er gaan wel geluiden om dit te verhogen naar 50%.
 • Het inkomstenbelastingtarief in de eerste belastingschijf voor pensioengerechtigden daalt verder tot 19,17%

Ondernemers

 • De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd. In 2022 mag je nog € 6.310 van je winst aftrekken. Dit bedrag gaat uiteindelijk naar € 3.240 euro in 2036.
 • Het kabinet verruimt in 2022 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting tot € 395.000. Dit is nu nog € 245.000. In de eerste schijf betaalt een ondernemer 15% vennootschapsbelasting.

Eigen woningen en hypotheek

 • De hypotheekrenteaftrek wordt in 2022 verder afgebouwd naar 40% voor iedereen met een inkomen meer dan € 68.507.
 • In 2022 wordt de bijtelling eigen woningforfait voor gemiddelde woningen verlaagd van 0,50% naar 0,45%. Dit geldt voor woningen tot €1.110.000.
Dit is dus een voordeel. Je mag per saldo meer hypotheekrente van de belasting aftrekken.
 • Heb je een kleine of geen hypotheek dan wordt de extra aftrek vanuit het eigenwoningforfait verder beperkt. Hierdoor kan het zijn dat je voor je IB berekening meer inkomen uit je eigen woning krijgt en je mogelijk meer inkomstenbelasting gaat betalen.
 • Heb je een private lease auto dan heeft dat invloed op je maximale hypotheek. In 2021 wordt het contractbedrag van de private leaseauto voor 65% geregistreerd. In 2022 is dat 100%. Dus bij het berekenen van je hypotheek gaat de private leaseauto zwaarder meewegen.

 • Huizenmarkt

  • De komende 10 jaar investeert de regering 100 miljoen euro per jaar in de snellere bouw van woningen. Dit komt neer op een totaal bedrag van 1 miljard euro.

  Zorgverzekering

  • De premie voor de basisverzekering bedraagt volgend jaar waarschijnlijk € 125,75. Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeraars de premies bekend.
  • Het eigen risico blijft € 385. Je kunt het eventueel ophogen tot € 885.
  • Ook de zorgtoeslag stijgt: van € 107,25 euro naar € 110,25.